Едукативен семинар ,, Системи за управување со енергија според ИСО50001, со конкретни примери од имплементација во РМ“ 09.12.2015

Едукативен семинар ,, Системи за управување со енергија според ИСО50001, со конкретни примери од имплементација во РМ“ 09.12.2015

Локација: Униор комерц Македонија

Галерија