Kорпоративен настан на тема ,,Стекнати искуства и нови предизвици-НЛБ Групација во Македонија,, ,31.03.2015

Kорпоративен настан на тема ,,Стекнати искуства и нови предизвици-НЛБ Групација во Македонија,, ,31.03.2015

Галерија