Промотивен бизнис ден во Битола, 08.10.2014

Промотивен бизнис ден во Битола, 08.10.2014

Галерија