Промоција и прослава на членките на Ден на државност на Р Словенија, 24.06.2014

Промоција и прослава на членките на Ден на државност на Р Словенија, 24.06.2014

Галерија