Корпоративен настан: Тема: Менаџментот во Словенија и Македонија – сега и утре, 30.03.2011

Корпоративен настан: Тема: Менаџментот во Словенија и Македонија – сега и утре, 30.03.2011

Проф. д-р Владо Димовски, Економски факултет Љубљана,

Тема: Стресот - универзален феномен на денешницата и ефектите од него врз организмот,

Д-р Зорица Нановиќ, Клинички центар Скопје.

Галерија