Бизнис клубот од Скопје гостин на Бизнис клубот во Љубљана, 19.04.2011

Бизнис клубот од Скопје гостин на Бизнис клубот во Љубљана, 19.04.2011

Галерија