Словенечко Македонски Бизнис Клуб | Услуги | Попуст за сместување

Попуст за сместување

Словенечко-македонски бизнис клуб за своите членови и партнери, како и за нивните соработници овозможува попусти за сместување во следните хотели:

хотел “Александар Палас“

Адреса: бул. Октомвриска Револуција бр.15,
1000, Скопје, Македонија

Тел: + 389 (0) 2 3092 392
Факс: + 389 (0) 2 3092 152
Веб: www.aleksandarpalace.com.mk