Корпоративен настан со гости - стручни предавачи од област на финансии, 15.12.2011

Корпоративен настан со гости - стручни предавачи од област на финансии, 15.12.2011