Состанок на Бизнис Клубовите со ЈАПТИ, 22.11.2011

Состанок на Бизнис Клубовите со ЈАПТИ, 22.11.2011