Предавање од областа на маркетинг во соработка со IDEC Bled school of management - 21.09.2010

Предавање од областа на маркетинг во соработка со IDEC Bled school of management - 21.09.2010

На 21 септември, Словенечко-македонскиот бизнис клуб во соработка со IDEC Bled school of management и АЛУМНИ клубот од Македонија, организираше и беше домаќин на стручно предавање. Гостин беше предавачот проф. Џо Понс од Шпанија, кој е долгогодишен соработник на ова училиште и е специјализиран во областа на маркетинг. Темата на предавањето беше "Market Analysis and Positioning: The Key to Successful Marketing".

Настанот беше поддржан од Скопски саем и двата партнери на Клубот, ЈАПТИ и Министерство за стопанство на Р. Словенија.

Фотографии од настанот: