Словенечко-македонски Бизнис Клуб и IDEC Bled School of Management - 20.10.2009

Словенечко-македонски Бизнис Клуб и IDEC Bled School of Management - 20.10.2009

На 20 октомври, Словенечко-македонскиот бизнис клуб во соработка со IDEC Bled school of managment организираше и беше домаќин на стручно предавање. Гостин беше предавачот проф. Дон Најтингејл од Канада, кој е долгогодишен соработник на ова училиште и е специјализиран во областа на лидерството. Тоа беше и темата на предавањето, насловено со "Како да се стане подобар" лидер.

Фотографии: