Прослава на Денот на државноста на Република Словенија и Денот на словенечката војска - 23.06.2009

Прослава на Денот на државноста на Република Словенија и Денот на словенечката војска - 23.06.2009

Галерија