Одржан промотивен Бизнис ден во Куманово, 14.06.2011

Одржан промотивен Бизнис ден во Куманово, 14.06.2011