Промоција на Економски факултет од Љубљана, членка на Бизнис клубот, 05.05.2011

Промоција на Економски факултет од Љубљана, членка на Бизнис клубот, 05.05.2011

Галерија